Umundurowanie drużyny


UMUNDUROWANIE W 52 TDH "REMUS" W WAŁDOWIE SZLACHECKIM

 "Regulamin mundurowy ZHP obowiązuje wszystkich członków ZHP"

Na mundur damski składają się:
-koszula mundurowa damska, szara wzoru ZHP
-spódnica szara wzoru ZHP (spódnice nosi się bez rajstop lub z rajstopami w kolorze jednolitym cielistym lub czarnym)/ w sezonie zimowym czarne bojówki
- pas harcerski ZHP, parciany, zielony (zawsze w szlufkach)
- granatowe getry oraz szare wywijki
- ciemne, czarne, obuwie turystyczne
- granatowy beret
- garanatowo- szara chusta drużyny, którą otrzymuje harcerz po uroczystym wręczeniu chusty
Do munduru ciemna kurtka, kangurka lub deszczak
W okresie letnim tj. od 1 maja do 30 września regulaminowym dołem mundurowym jest spódnica ZHP. W okresie zimowym tj. 1 października do 30 kwietnia obowiązują mundurowe spodnie mundurowe czyli czarne bojówki.

Na mundur męski składają się:
- koszula mundurowa męska, zielona wzoru ZHP;
- długie,czarne spodnie ze szlufkami (typu bojówki- nie rurki)
- pas harcerski wzoru ZHP, parciany, zielony (zawsze w szlufkach)
- ciemne, czarne, obuwie turystyczne
- granatowy beret
- garanatowo- szara chusta drużyny, którą otrzymuje harcerz po uroczystym wręczeniu chusty
Do munduru ciemna kurtka, kangurka lub deszczak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W drużynie stopnie harcerskie oznacza się na naramienniku. Czarną muliną wyszywany jest numer oraz oznaczenie stopnia w sposób przedstawiony poniżej. 
2. Lilijka: harcerze realizujący próbę harcerza noszą srebrną lilijkę wzoru podstawowego w miejscu Krzyża Harcerskiego.
3. Plakietki na lewym rękawie- od góry- plakietka Hufiec ZHP Grudziądz, V Szczep Żywioły, 52 DH Remus. W odległości 1-3 cm poniżej wszycia rękawa.
4. Funkcje oznaczane określonym sznurem w drużynie- drużynowy, przyboczny, zastępowy, podzastępowy. 
5. Po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego harcerz nosi na chuście pierścień, natomiast przed złożeniem Przyrzeczenia zawiązuje chustę na węzeł płaski.


NARAMIENNIKI

1. Szary naramiennik obszywamy granatową tasiemką, tak, aby z zewnątrz, ta obwódka miała szerokość     7-10mm.


2. Obszyty naramiennik, z przodu, dzielimy wizualnie na dwie równe części, tak aby tasiemkę mieć na górze i na dole. W dole, czarną nitką, kordonkiem bądź muliną wyszywamy numer drużyny "52".


3. W górze wyszywamy stopień który posiadamy, lub pozostawiamy to miejsce puste w oczekiwaniu na stopień.

Ochotniczka/Młodzik

Tropicielka/Wywiadowca

Pionierka/Odkrywca

Samarytanka/Ćwik

Harcerka Orla/Harcerz Orli

Harcerka/Harcerz Rzeczypospolitej REGULAMIN MUNDUROWY

,,13. Każdy członek ZHP ma obowiązek dbania o mundur i utrzymywania go w należytym porządku. 
[...]
17. Koszulę mundurową nosi się wpuszczoną w spódnicę, krótkie lub długie spodnie.

18. Mundurowe nakrycie głowy noszone jest wtedy, gdy nie przeszkadza w wykonywanych czynnościach. Do munduru nie nosi się nakryć głowy innych niż regulaminowe, chyba że spowodowane jest to warunkami atmosferycznymi. 

19. W pomieszczeniach zamkniętych nie nosi się nakryć głowy, z wyjątkiem sytuacji ujętych w zasadach ceremoniału harcerskiego. Zależnie od tradycji środowiska nienoszone nakrycie głowy można odłożyć na bok, trzymać na ułożonej poziomo lewej dłoni, beret – także włożyć pod pagon munduru lub ułożyć w bocznej kieszeni spodni, kapelusz skautowy – także opuścić na plecy, wieszając na szyi. Nie stosuje się wkładania nakrycia głowy za pas harcerski, do tylnej kieszeni spodni itd.
[...]
26. Podwijanie rękawów w koszuli mundurowej powinno uwzględniać warunki atmosferyczne oraz zwyczaje przyjęte w jednostce.
[...]
28. Dopuszcza się możliwość noszenia okrycia wierzchniego na mundurze harcerskim oraz noszenia w połączeniu z okryciem wierzchnim mundurowych nakryć głowy. Podczas oficjalnych wystąpień okrycie wierzchnie noszone na mundurze harcerskim musi być zapięte; dopuszcza się wyłożenie na okrycie wierzchnie końcówek chust noszonych pod kołnierzem munduru lub noszenie na okryciu wierzchnim chusty noszonej w sposób skautowy.
[...]
129. Plakietka specjalności harcerskiej: członkowie ZHP należący do jednostek specjalnościowych innych niż jednostki specjalności wodnej i żeglarskiej noszą na prawym rękawie w odległości 1-3 cm od miejsca wszycia rękawa.
[...]
133. Oznaczenia tropów:
2) tropy harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze
a) odznaką tropu harcerskiego, starszoharcerskiego, wędrowniczego jest kwadrat wierzchołkiem skierowany ku górze, o boku 4 cm, z tłem fioletowym z symbolem ścieżki tematycznej; w przypadku wyszywania odznak tropów zastosowanie mają postanowienia szczegółowe ujęte w Załączniku nr 2;
b) wzory ścieżek tematycznych tropów określone są w materiałach Rady Naczelnej ZHP prezentujących przykłady tropów odpowiedniego poziomu; 
c) kolejne zdobyte tropy z danej ścieżki tematycznej oznacza się żółtym obszyciem kolejnych boków kwadratu, tak że odznaka z jednym bokiem żółtym oznacza zdobycie 2 tropów, z 2 bokami żółtymi – 3 tropów itd.; 
d) odznaki tropów naszywa się lub wyszywa, poczynając od góry rękawa. 

134. Oznaczenia sprawności: 
2) sprawności harcerskie
 a) harcerki, harcerze, harcerki starsze, harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy noszą na prawym rękawie oznaczenia sprawności harcerskich; dopuszcza się noszenie tych oznaczeń również przez instruktorów i członków starszyzny harcerskiej pracujących w gromadach i drużynach;
b) odznaką sprawności harcerskich jest krążek o średnicy 3 cm z tłem granatowym z symbolem sprawności; w przypadku wyszywania odznak sprawności zastosowanie mają postanowienia szczegółowe ujęte w Załączniku nr 2; 
c) wzory graficzne poszczególnych sprawności określają programy sprawności harcerskich;
d). poziomy trudności oznacza się kolorem obwódki odznaki sprawności:
 * – obwódka granatowa 
** – obwódka zielona
 *** – obwódka czerwona 
**** – obwódka czarna 
e)odznaki sprawności naszywa się lub wyszywa poniżej oznaczeń tropów.
[...]
136. Oznaczenia wyzwań:
1) odznaką wyzwania jest pin w kolorze czerwonym z symbolem pióra;
2) kolejne wyzwania oznacza się kolejnymi pinami; dopuszcza się zastąpienie kilku pinów jednym pinem lub plakietką zawierającymi odpowiednią liczbę symboli pióra;
3) odznaki wyzwań noszone są nad patką prawej kieszeni;
[...]
152. Oznakami środowiska są plakietki środowisk, do których należy członek ZHP, tzn.: gromady, drużyny, szczepu, związku drużyn, hufca, chorągwi bądź Głównej Kwatery ZHP, które:
1) noszone są na lewym rękawie munduru, 1-3 cm poniżej wszycia rękawa. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz