Relacja: Serce dla Inki

W piątek podsumowaliśmy projekt „Serce dla Inki” grą dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim. Pamiętamy jak jeszcze w 2019 roku braliśmy udział w zbiórce srebra, oraz sprzedaży cegiełek. W 2020 roku organizowaliśmy wieczornicę, a w ubiegły piątek, po porannej grze Serce dla Inki zostało wniesione do kościoła w Sarnowie!

Gra dla Inki była dużym projektem i wyzwaniem organizacyjnym, ponieważ w jednym czasie wzięło w niej udział ponad dwustu uczniów szkoły. Klasy młodsze malowały, skradały się i odgadywały hasła związane z Inką poruszając się po terenie szkoły.
Z kolei starszych uczestników gry przeprowadziliśmy ścieżkami pięknych wałdowskich lasów. Na trasie uczniowie w małych grupach musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, niczym sanitariuszka, do której nawiązywała gra. Znalazły się również dwa zadania dotyczące naszej Małej Ojczyzny, uczniowie tłumaczyli słowa naszej gwary chełmińskiej, odpowiadali na pytania dotyczące Wałdowa Szlacheckiego, a także poznali faunę i florę wałdowskich lasów. W nawiązaniu do wartości, jakich uczy nas Inka, na uczestników gry czekało także zadanie dotyczące relacji i przyjaźni. W między czasie każda grupa przygotowała odpowiedź na pytanie „Kim byłaby Inka, gdyby żyła dziś?”. Odpowiedzi były bardzo nieszablonowe i ciekawe, od prostych „byłaby babcią”, do wizji Inki, jako wolontariuszki w krajach trzeciego świata.

Gra należała do udanych, z czego jesteśmy bardzo dumni i dziękujemy wszystkim zaangażowanym, szczególnie dwóm Radzyńskim Jaszczurkom, które wsparły nas w organizacji gry.