O drużynie

Jesteśmy drużyną harcerską koedukacyjną, czyli dla chłopców i dziewcząt, wielopoziomową, co znaczy, że dla osób od 10 do 16 lat (harcerzy, 10-13 i harcerzy starszych, 13-16). Spotykamy się na zbiórce w każdy piątek przy szkole w Wałdowie Szlacheckim o godzinie 16:45.

Z historii:

Założycielem i pierwszym drużynowym 52 DH "Remus" jest phm. Tomasz Dmuchowski. Drużyna powstała 14 marca 2013 r.
18 lipca 2013 r. druhna Agnieszka Figurska, druhna Justyna Stopikowska i druh Bartosz Mróz zostali przybocznymi 52 DH "Remus".


28 lutego 2015 r. drużynowym został druh Bartosz Mróz, a opiekunem druh Tomasz. Tego dnia też otrzymaliśmy pierwsze plakietki drużyny.
16 maja 2015 r. podczas spotkania szczepu zakończył się okres próbny 22 Gromady Zuchowej "Wesołe Elfy" i tym samym druhna Justyna Stopikowska oddając sznur przybocznej Remusa została drużynową, jak i druhna Agnieszka Figurska która została przyboczną Gromady wraz z druhną Aleksandrą Mróz również z naszej drużyny.  9 października 2015 r. druhna Ewelina Majorkiewicz została przyboczną "Remusa".


19 czerwca 2016r. podczas biwaku drużyny powstały cztery zastępy, oraz zostali mianowani zastępowi:
"Bryza", zastępowa dh. Zuzanna Rejowska,
"Horyzont", zastępowa dh. Dorota Kurdziel,
"Wilki Morskie", zastępowy dh. Kacper Bądkowski,
"Sztorm", zastępowy dh. Mateusz Majorkiewicz .

Tego samego dnia, tj. 19 czerwca 2016 r. przyboczną 52 Drużyny Harcerskiej "Remus" została dh. Nikola Włodarska.
Dnia 30 czerwca 2017 r. nasza drużyna zdobyła specjalność  i od dziś jej pełna nazwa to 52 Turystyczna Drużyna Harcerska "Remus"
Podczas Jesiennego Biwaku Remusa i Wesołych Elfów,  11.11.2017 r., trzy zastępy naszej drużyny zyskały swoich podzastępowych. Och. Emilia Kubiak została podzastępową "Horyzontu", dh. Dawid Mączyński podzastępowym "Sztormu"
a mł. Maciej Mróz "Wilków Morskich".

 Dnia 10 marca 2018 roku podczas obchodów pięciolecia istnienia drużyny pion. Paulina Szewa została mianowana zastępową zastępu "Przypływ". Jej pierwsza decyzją było mianowanie swojej podzastępowej, którą została pion. Wiktoria Zalewska. Tego dnia swoją podzastępową zyskał również zastęp "Bryza". Została nią dh. Emilia Janicka.