O drużynie

Jesteśmy drużyną harcerską koedukacyjną, czyli dla chłopców i dziewcząt, wielopoziomową, co znaczy, że dla osób od 10 do 16 lat (harcerzy, 10-13 i harcerzy starszych, 13-16). Spotykamy się na zbiórce w każdy piątek przy szkole w Wałdowie Szlacheckim o godzinie 16:45.

Z historii:

Założycielem i pierwszym drużynowym 52 DH "Remus" jest phm. Tomasz Dmuchowski. Drużyna powstała 14 marca 2013 r.
18 lipca 2013 r. druhna Agnieszka Figurska, druhna Justyna Stopikowska i druh Bartosz Mróz zostali przybocznymi 52 DH "Remus".


28 lutego 2015 r. drużynowym został druh Bartosz Mróz, a opiekunem druh Tomasz. Tego dnia też otrzymaliśmy pierwsze plakietki drużyny.
16 maja 2015 r. podczas spotkania szczepu zakończył się okres próbny 22 Gromady Zuchowej "Wesołe Elfy" i tym samym druhna Justyna Stopikowska oddając sznur przybocznej Remusa została drużynową, jak i druhna Agnieszka Figurska która została przyboczną Gromady wraz z druhną Aleksandrą Mróz również z naszej drużyny.  9 października 2015 r. druhna Ewelina Majorkiewicz została przyboczną "Remusa".


19 czerwca 2016r. podczas biwaku drużyny powstały cztery zastępy, oraz zostali mianowani zastępowi:
"Bryza", zastępowa dh. Zuzanna Rejowska,
"Horyzont", zastępowa dh. Dorota Kurdziel,
"Wilki Morskie", zastępowy dh. Kacper Bądkowski,
"Sztorm", zastępowy dh. Mateusz Majorkiewicz .

Tego samego dnia, tj. 19 czerwca 2016 r. przyboczną 52 Drużyny Harcerskiej "Remus" została dh. Nikola Włodarska.
Dnia 30 czerwca 2017 r. nasza drużyna zdobyła specjalność  i od dziś jej pełna nazwa to 52 Turystyczna Drużyna Harcerska "Remus"
Podczas Jesiennego Biwaku Remusa i Wesołych Elfów,  11.11.2017 r., trzy zastępy naszej drużyny zyskały swoich podzastępowych. Och. Emilia Kubiak została podzastępową "Horyzontu", dh. Dawid Mączyński podzastępowym "Sztormu"
a mł. Maciej Mróz "Wilków Morskich".