Składki

Wraz z Nowym Rokiem zmienia się sposób opłacania oraz kwota składki członkowskiej w naszym hufcu.

Wartość składki członkowskiej za kwartał wynosi 50 złoty, co daję kwotę 200 złoty rocznie.
Harcerze opłacają składki kwartalnie, jednak można z góry opłacić więcej kwartałów.
Składki od tego roku opłacamy bezpośrednio na konto naszego hufca.
Dane do przelewu:
Hufiec ZHP Grudziądz
49 8144 0005 2011 0112 3377 0001
ul. Hallera 32, 86-300 Grudziądz
W tytule przelewu należy wpisać
Nazwa drużyny- 52 TDH Remus/ Remus H, imię nazwisko, składka członkowska oraz kwartał
Na przykład:
52 TDH Remus, Jan XYZ, składka członkowska 1 kwartał
Terminy opłacenia składki członkowskiej
1 kwartał - do 15 stycznia
2 kwartał - do 15 kwietnia
3 kwartał - do 15 lipca
4 kwartał - do 15 października

https://www.facebook.com/hufiecgrudziadz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz