Kalendarz na luty

W lutym będą odbywały się zbiórki tradycyjne oraz naprzemiennie online. Dodatkowo raz spotkamy się wirtualnie, na zbiórce z harcerkami i harcerzami z V Szczepu! Zbiórka ta odbędzie na discordzie, na kanale szczepowym. Zaproszenie do kanału będzie można otrzymać na najbliższej zbiórce drużyny.

Kalendarz w zakładce KALENDARZ