O drużynie

Jesteśmy drużyną harcerską koedukacyjną, czyli dla harcerzy w wieku 10-13 lat, chłopców oraz dziewcząt. Spotykamy się na zbiórce w każdy weekend w harcówce (Wałdowo Szlacheckie 47), dokładne terminy i godziny zbiórek można znaleźć w zakładce "kalendarz".


Z historii:


Założycielem i pierwszym drużynowym 52 DH "Remus" jest phm. Tomasz Dmuchowski. Drużyna powstała 14 marca 2013 r jako drużyna wielopoziomowa i koedukacyjna.
18 lipca 2013 r. druhna Agnieszka Figurska, druhna Justyna Stopikowska i druh Bartosz Mróz zostali przybocznymi 52 DH "Remus".


28 lutego 2015 r. drużynowym został druh Bartosz Mróz, a opiekunem druh Tomasz. Tego dnia też otrzymaliśmy pierwsze plakietki drużyny.

16 maja 2015 r. podczas spotkania szczepu zakończył się okres próbny 22 Gromady Zuchowej "Wesołe Elfy" i tym samym druhna Justyna Stopikowska oddając sznur przybocznej Remusa została drużynową, jak i druhna Agnieszka Figurska która została przyboczną Gromady wraz z druhną Aleksandrą Mróz również z naszej drużyny.  

9 października 2015 r. druhna Ewelina Majorkiewicz została przyboczną "Remusa".
19 czerwca 2016r. podczas biwaku drużyny powstały cztery zastępy, oraz zostali mianowani zastępowi:

"Bryza", zastępowa dh. Zuzanna Rejowska,
"Horyzont", zastępowa dh. Dorota Kurdziel,
"Wilki Morskie", zastępowy dh. Kacper Bądkowski,
"Sztorm", zastępowy dh. Mateusz Majorkiewicz.

Tego samego dnia, tj. 19 czerwca 2016 r. przyboczną 52 Drużyny Harcerskiej "Remus" została dh. Nikola Włodarska.
Dnia 30 czerwca 2017 r. nasza drużyna zdobyła specjalność  i od dziś jej pełna nazwa to 52 Turystyczna Drużyna Harcerska "Remus"
Podczas Jesiennego Biwaku Remusa i Wesołych Elfów,  11.11.2017 r., trzy zastępy naszej drużyny zyskały swoich podzastępowych. Och. Emilia Kubiak została podzastępową "Horyzontu", dh. Dawid Mączyński podzastępowym "Sztormu"
a mł. Maciej Mróz "Wilków Morskich".

 Dnia 10 marca 2018 roku podczas obchodów pięciolecia istnienia drużyny pion. Paulina Szewa została mianowana zastępową zastępu "Przypływ". Jej pierwsza decyzją było mianowanie swojej podzastępowej, którą została pion. Wiktoria Zalewska. Tego dnia swoją podzastępową zyskał również zastęp "Bryza". Została nią dh. Emilia Janicka.


Podczas obozu letniego, 15 lipca 2019 roku, historia naszej drużyny zupełnie zmieniła bieg. Jeden Remus przeobraził się w dwie drużyny... Druh Bartek przekazał granatowy sznur druhnie Ewelinie, która stała się drużynową 52 Turystycznej Drużyny Harcerskiej "Remus". Chwilę później komendantka V Szczepu nadała druhowi Bartkowi również granatowy sznur, czyniąc go drużynowym 52 Drużyny Starszoharcerskiej "Remus". 
23 listopada 2019 roku druhna Dorota Kurdziel i druhna Paulina Szewa zostały przybocznymi 52 drużyny.


21 lipca 2020 roku do grona przybocznych 52 TDH ,,Remus" 
dołączył druh Kacper Bądkowski.

21 grudnia 2020 roku drużyna zyskała nowych zastępowych, którzy od tego dnia prowadzić będą trzy zastępy.
  Druhna Maja została zastępową zastępu "Przypływ".
  Druhna Marcelina tytułuje się zastępową "Horyzontu".
  Druh Krzysztof to zastępowy zastępu "Sztorm".

28 kwietnia 2022 roku druh Adam Sereda został zastępowym "Sztormu''.


21 lipca 2022 roku podczas hufcowego obozu letniego druhna Ewelina przekazała sznur drużynowej druhnie Paulinie, która od tamtej nocy stała się drużynową 52 Turystycznej Drużyny Harcerskiej "Remus".
22 lipca 2022 roku druhny zastępowe wybrały swoje podzastępowe. Od tego dnia szary sznur z brązowym suwakiem na ramieniu nosi druhna Virginia Jones, która została podzastępową "Przypływu" oraz druhna Julia Sereda, która została podzastępową w zastępie "Horyzont".27.01.2023 podczas Zimowego Biwaku Hufca druhna Maja Zalewska wraz z druhną Marceliną Paprotną zostały przybocznymi naszej drużyny

23.07.2023 podczas Hufcowego Obozu Letniego druh Adam Sereda założył zielony sznur
na swoje ramię i został przybocznym 52 TDH ,,Remus"

Kilka dni wcześniej tj. 20 lipca druhna Julia Sereda została zastępową zastępu ,,Horyzont"Podczas zimowego biwaku drużyny w 2023 druhna Julia podjęła decyzję powołania swojej podzastępowej, którą została druhna Alicja Rybarczyk


10 lutego 2024 do grona zastępowych dołączyli 
dh. Lena Martini, zastępowa zastępu "Przypływ"
dh. Wojtek Olczyk, zastępowy zastępu "Sztorm"
dh. Łukasz Dmuchowski zastępowy zastępu "Wilki Morskie"