7 grudnia 2017

Ogłoszono żałobę w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Druhny i Druhowie!
Na wieczną wartę odeszła nagle hm. Lucyna Andrysiak, pełniąca obowiązki zastępcy komendanta chorągwi, skarbnika chorągwi, a w latach 1990- 2014 Komendanta Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP. Zgodnie z rozkazem specjalnym L2/2017 z dnia 07.12.2017 r. Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w naszej chorągwi obowiązuje 3-miesięczna żałoba ( do 07.03.2017 r.). W związku z odejściem hm. Lucyny Andrysiak do dnia 11.12.2017 r. żałoba obejmuje cały Związek Harcerstwa Polskiego.
Nasi harcerze mieli okazję poznać Druhnę w czasie zeszłorocznej uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju oraz podsumowania plebiscytu Niezwyczajni Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP 2016 w Toruniu. Na jutrzejszej zbiórce każdy otrzyma czarną wstążkę, którą założy w ramach żałoby na Krzyż Harcerski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz