29 kwietnia 2018

Orli Lot dla Druha Bartka

   Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym, pelnym ważnych dla nas rocznic. Właśnie w tym roku swój jubileusz 65-lecia istnienia obchodzi grudziądzki Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi. Z tej okazji dnia 20.04.2018r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego prezes Oddziału, pan Piotr Łukiewski wręczył odznaki i dyplomy dla osób aktywnie działających na rzecz PTTK i rozwoju turystyki. Wśród wyróżnionych znalazł się również nasz druh drużynowy, który za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku został odznaczony odznaką "Orli Lot".
   Bardzo się cieszymy, że działania dh. Bartka zostały docenione, bo to dzięki niemu drużyna tak polubiła Imprezy na Orientację i osiąga w nich sukcesy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz